Показники
разом на рік
 
1
15
 
Поточні видатки
1 329 720
 
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
1152670
 
Оплата праці
944 800
 
 
Заробітна плата
944 800
 
 
Нарахування на оплату праці
207 870
 
 
Використання товарів і послуг
550000
 
 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
20 000
 
 
Оплата послуг (крім комунальних)
25 000
 
 
Видатки на відрядження
10 000
 
 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
120 100
 
 
Оплата водопостачання та водовідведення
700
 
 
Оплата електроенергії
4 200
 
 
Оплата природного газу
115 200
 
 
Оплата інших енергоносіїв
1950