Звіт про роботу Славутської міської станції юних техніків 

за 2017 -2018 н.р.

 

Станція Юних Техніків охоплює багато напрямків діяльності і забезпечує  

 змістовне дозвілля; допомагає  в оволодінні життєвими навичками через  практику;готує дітей до вибору професії; забезпечує інтеграцію   різнопредметних знань і умінь; готує дітей до життя в соціумі.

Мережа гуртків СЮТ  складає:

спортивно – технічний  - 6 гуртків;

початково – технічний – 1 гурток;

предметно – технічний – 4 гуртка;

художньо – технічний  - 2 гуртка.

Кадровий склад  Славутської міської станції юних техніків  2017-2018 н.р.: 11 педагогічних працівників (7 основних, 1 – сумісників, 3 - довантажених)  з загальним тижневим навантаженням – 125 год.( вакансія 17 год) та 3 технічних працівника. 

Освітній рівень керівників гуртків:  9 педагогів мають вищу, з них 8 - педагогічну освіту, 1- базову вищу освіту, 1(сумісник) – середня.

За кваліфікаційним рівнем: 7 педагогів мають12 тарифний розряд, 3- 11, 1-7. Кадрове забезпечення мережі   відповідає профілю закладу.

Педагогічний колектив працює над реалізацією такої науково-методичної проблеми  «Розвиток життєвої компетентності гуртківців на заняттях технічної творчості».  Дана проблема обрана  на 2013-2018 роки ,  включає в себе не лише вивчення етапів розвитку  ключових життєвих компетентностей як основа виховання конкурентоспроможної особистості, але і профорієнтацію особистості гуртківця, залучення учнів до активної технічної діяльності.

У рамках роботи над науково-методичною проблемою в закладі організована діяльність різноманітних форм роботи. Щоквартально у закладі проходять педагогічні ради та засідання методичного об’єднання, на засіданнях яких розглядаються питання  обраної  методичної проблеми закладу. Значна увага в закладі приділяється участі педагогів в  творчих заходах.

Одне з основних завдань керівників гуртків закладу – розвиток творчості, самостійного, аналітично – критичного мислення. Адже заняття ефективне тоді, коли на ньому немає жодного пасивного учня, коли всі   працюють, самостійно виконують навчальні творчі завдання. Педагоги закладу  усіляко сприяють розвиткові та самореалізації юної особистості, створюють комфортні умови навчання, за яких кожен гуртківець відчує свою успішність, змогу реалізувати свої творчі задуми, інтелектуальну спроможність.

Ефективність роботи гуртка  залежить від професійної майстерності педагога, а тому  керівники гуртків систематично підвищують свій фаховий рівень, беручи участь у обласних семінарах, займаються самоосвітою. Протягом року  до програм    обласних семінарах були включені  виступи  Мельничука В.В., Гамузи А.А. , які охоче поділились досвідом роботи по підготовці гуртківців до змагань, презентували СЮТ та продемонстрували майстер – класи.

Методичний кабінет поповнився навчально-методичними розробками із досвіду роботи керівників гуртків та іншими методичними посібниками.

Керівники гуртків щорічно є не лише  учасниками та   призерами обласної виставки педагогічних ідей  «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»( Бережна О.В. - 3 місце).

      Результативність  гуртківців у змаганнях свідчать про належний фаховий рівень педагогів. За 2017-2018 н.р. було досягнуто наступних результатів за участю у обласних змаганнях:  командних місць  І- 3, ІІ-3, ІІІ-1, в особистому заліку   І-17 , ІІ- 16, ІІІ- 8. Згідно обласного  рейтингу участі  Славутська СЮТ за 2017 рік  займає 2- 3 місце в рейтингу команд Хмельницької області.

Протягом 2017 -2018 н.р. у міському заході «Коронація успіху» було відмічено 9 гуртківців та 4 педагоги.

СЮТ – це координаційний центр виховної, організаційно  масової роботи   розвитку технічної творчості в місті. Наші керівники та гуртківці приймають участь у міських виставках, конкурсах, проведення майстер – класів,   у масових заходах що проходять в місті.

На базі освітнього закладу  щорічно проводяться міські змагання з конструювання повітряних зміїв, День  науки і техніки, змагання з початкового технічного моделювання,    виставка - конкурс «Моя Україно!». 

    Щорічно на базі СЮТ працює  пришкільний оздоровчий літній табір «Юний технік». В 2018р. 20 гуртківців можуть корисно і цікаво провести всій час.

        Протягом року музей СЮТ  «Історії розвитку технічної творчості», відвідало  близько 500 школярів та гостей міста, проводяться тематичні екскурсії, розповіді про розвиток техніки, визначні дати, демонстрації моделей виготовлених руками дітей.

        Безпека життєдіяльності є невід’ємною складовою роботи закладу, тому  щоквартально перевіряються захисні пристрої при роботі на верстатах, обладнання. Оновлюються стенди з техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту.

        Для належного  підтримання  матеріально – технічної бази закладу, умов навчання дітей  щорічно проводиться поточний ремонт   будівель та приміщень закладу.  

        Протягом року  в СЮТ з метою покращення матеріально – технічної бази було виконані наступні роботи:

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->проведено поточний ремонт на початку навчального року

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->заміна вікон на енергозберігаючі у кількості – 5 шт.

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->утеплено відкоси віконних рам

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->протягом року на кошти плати за гуртки купуються матеріали та інструменти для проведення занять.

          Колектив СЮТ ставить перед собою  наступні завдання розвитку закладу:

1. Удосконалення   роботи з обдарованими дітьми.

2. Вивчення, апробація існуючого передового досвіду.

3. Модернізація  та розвиток мережі  гуртків.

4. Охоплення гуртковою роботою дітей з відділених районів міста через  відкриття на базі шкіл технічних  гуртків.

5. Влаштування кордодрому для авіамоделей та картингістів.

6. Придбати радіо керуючої  апаратури для занять гуртків судно- та авіа- моделювання.

7. Облаштування  блискавкозахисту  на навчальному корпусі.

8.Придбати вогнегасники ВП – 5 – 3 шт, згідно вимог пожежного нагляду.

9. Поступова заміна вікон у всьому навчальному корпусі.

10. Завершити утеплення приміщення теплоізолюючим матеріалом.

11. Капітальний ремонт огорожі закладу – 100 м.

12. Встановлення пожежної  сигналізації у навчальному  приміщенні.

13. Просочування горищного перекриття вогнебезпечним розчином.